Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, że... - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Lipnik

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, że...

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021
można pobierać i składać w terminie od dnia 01.09.2020r. do dnia 15.09.2020r.

W przypadku: słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2020 r.; uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15.02.2020 r.

Stypendium szkolne jest pomocą materialną o charakterze socjalnym przeznaczoną wyłącznie na potrzeby o charakterze edukacyjnym,
skierowaną do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipnik.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia
o dochodach netto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2020r. oraz dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednej
z przesłanek uprawniających do otrzymania stypendium szkolnego.

Szczegółowych informacji w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 15 - 15 15 lub telefonicznie pod nr telefonu (15) 8691422.

Wnioski będzie można pobierać i składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku.

W celu usprawnienia obsługi interesantów przyjmowane będą tylko uzupełnione wnioski.