Wkrótce rozpocznie działalność świetlica środowiskowa - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Lipnik

Wkrótce rozpocznie działalność świetlica środowiskowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku realizuje od 01.07.2020 do 30.06.2023r. projekt pn. Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”realizowany przez Gminę Lipnik/Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0141/19 realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” z osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)